Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνάμικτες τάσεις μὲ τὸ εὐρὼ σὲ ὑποχώρηση, ἐνῶ στὴν Ἀσία παραμένει ἡ ἄνοδος, ἔστω καὶ μὲ πιὸ ἀργὸ βηματισμό• ὅλα κινήθηκαν χαμηλότερα, εὐρώ, στὰ 1,3512 δολλάρια καὶ 126,6405 γιέν, χρυσός, 1670 καὶ πετρέλαιο, 116,02. Τὸ πρόστιμο τῶν πέντε δις δολλαρίων στὴν Standard & Poor’s καὶ τῶν 630 ἑκατομμυρίων στὴν Royal Bank of Scotland προκάλεσε ἱκανοποίηση στοὺς ἐπενδυτὲς καὶ στὸ ἁπλὸ κοινό, ἀλλὰ ἔντονες ἀνησυχίες στὶς ἀγγλοσαξωνικὲς τράπεζες• φοβοῦνται ὅτι αὐτὰ δύνανται ἀποτελέσαι προηγούμενο, μὲ ἀπρόβλεπτες προεκτάσεις στὶς ἀγορές. Ἀντιθέτως στὴν Εὐρωζώνη ἡ ὑποχώρηση τοῦ εὐρὼ θεωρεῖτα παροδική, ἂν καὶ πολλοὶ πιστεύουν ὅτι ὀφείλει διολισθῆσαι ἀκόμη χαμηλότερα γιὰ τὴν διευκόλυνση τῶν ἐξαγωγῶν τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς• ἡ ἀπαξίωση τῶν οἴκων ἀξιολογήσεως πιστεύεται ὅτι θὰ ὁδηγήσει στὴν ἐξυγίανση τῆς ἀγορᾶς κεφαλαίων καὶ στὴν διαφάνεια τῶν συναλλαγῶν. Ἀπὸ χρόνια ἐπιζητοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι τὴν ἀπαλλαγή τους ἀπὸ αὐτούς.