Ἀνάπτυξη τῆς Ἰνδονησίας

Ἡ Ἰνδονησία ἐπιτυγχάνει τοὺς ὑψηλότερους ρυθμοὺς ἀναπτύξεως παγκοσμίως, 6,3% πέρυσι, μετὰ ἀπὸ ἐκείνους τῆς Κίνας καὶ ἐξελίσσεται σὲ μεγάλη οἰκονομικὴ δύναμη• μὲ τὰ 240 ἑκατομμύρια κατοίκους, ἡ πολυπληθέστερη ἰσλαμικὴ χώρα ἔχει γίνει πόλος ἕλξεως τῶν ξένων κεφαλαίων, γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τοῦ ὀρυκτοῦ της πλούτου, πετρέλαιο, φυσικὸ ἀέριο, χρυσός, κοβάλτιο, νικέλο, ξυλεία, τοῦ τουρισμοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς βιομηχανίας της. Ἤδη ἐξασφαλίζει ἀρνητικὰ ἐπιτόκια γιὰ τὶς βραχυπρόθεσμες ἀνάγκες της, ἐνῶ τὸ Μπαλὶ θεωρεῖται παγκόσμιο θέρετρο καὶ ἡ Μακασὰρ στὴν Κελέβη ἔχει καταστεῖ μεγάλο οἰκονομικὸ κέντρο τῆς χώρας καὶ τῆς περιοχῆς• ἡ συμμετοχή της στοὺς Ἀναδυομένους τῆς προσδίδει ἰδιαίτερη διεθνῆ βαρὐτητα. Ἡ διεθνὴς οἰκονομικὴ ἰσορροπία ἀλλάζει μὲ ἐπιταχυνόμενους ρυθμοὺς κι ὅσο γρηγορώτερα τὸ ἀντιληφθοῦν οἱ Δυτικοὶ τόσο καλύτερα γι’ αὐτούς.