Καθιέρωση ὁμοφυλοφιλίας

Ἡ Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων προχώρησε ἀστραπιαία στὴν καθιέρωση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, σὲ μία συνεδρίαση καὶ χωρὶς τὶς συζητήσεις καὶ τὶς ἀντεγκλήσεις τῆς Γαλλίας• οἱ Ἄγγλοι ἀποδείχθηκαν ὥριμοι ἀπὸ καιρό… Στὴν Γαλλία ἡ Ἐθνοσυνέλευση ψήφισε τὸ πρῶτο ἄρθρο, μὲ τὴν πλειοψηφία, Σοσιαλιστῶν, Ἀριστερῶν καὶ Οἰκολόγων, ἀλλὰ εἶχε μπροστά της 5000 τροπολογίες γιὰ τὶς ὁποῖες ἔχει καιρὸ γιὰ συζήτηση. Ἡ καθιέρωση θεωρεῖται ὡς μέτρο προόδου, ἀλλὰ πολλοὶ ἀντιδροῦν, ἰδιαιτέρως μὲ τὴν ἀναγνώριση τῆς υἱοθεσίας παιδιῶν• τὰ ἐπιχειρήματά τους πειστικά, ἐὰν ἡ φύση τὸ δεχόταν θὰ εἶχε πλάσει διαφορετικὰ τοὺς ἀνθρώπους. Γεννῶνται σοβαρὰ προβλήματα -ποιὸ ὄνομα θὰ παίρνουν τὰ παιδιά, πῶς θὰ συμβαδίζει ἡ παρουσία δύο γονέων τοῦ ἰδίου φύλου-, μὲ τὶς βασικὲς ἔννοιες ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν ζώων…