Ἑλληνικὴ συμμετοχὴ σὲ κινητὴ τηλεφωνία

Στὸ διεθνὲς συνέδριο Κινητῆς Τηλεφωνίας τῆς Βαρκελώνης, 23 μὲ 25 Φεβρουαρίου, ὁ «Σύνδεσμος Ἑταιρειῶν Κινητῶν Ἐφαρμογῶν Ἑλλάδος» θὰ συμμετάσχει μὲ δικό του περίπτερο• εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες παρουσιάζονται ὡς ἐκπρόσωποι τῆς χώρας μας σὲ διεθνῆ συνέδρια ψηφιακῆς τεχνολογίας. Ἡ κυβέρνηση στηρίζει τὸν σύνδεσμο ὁ ὁποῖος ἔχει λαμπρὲς ἐπιτυχίες διεθνῶς καὶ πιστεύεται ὅτι θὰ συνεχίσει στὸν ἴδιο δρόμο καὶ στὸ συνέδριο τῆς Βαρκελώνης• στὶς πέντε πρῶτες ἑταιρεῖες παραγωγῆς λογισμικοῦ κινητῆς τηλεφωνίας παγκοσμίως οἱ τρεῖς, μὲ διεθνῆ ἀναγνώριση, εἶναι ἑλληνικές. Ὅλες οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας χρησιμοποιοῦν περισσότερο ἢ λιγώτερο ἑλληνικὸ λογισμικό, ἐνῶ ἀρκετὲς ἔχουν ἀνοίξει γραφεῖα στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν παραγωγὴ τοῦ λογισμικοῦ τους. Σὲ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη ἀποβαίνει ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία.