Τρομοκρατία καὶ ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις

Τὰ εὐρήματα γιὰ τὴν ὀργάνωση τῶν τρομοκρατῶν ἀποδεικνύουν ὅτι πρόκειται γιὰ νέα παραλλαγή, μετάλλαξη τῆς προγούμενης μεταδικτατορικῆς ἐποχῆς• γιὰ ὅσους ἔχουν μελετήσει σὲ βάθος τὶς ἐκδηλώσεις του καταλαβαίνουν ὅτι ἔχουν τὶς ἴδιες ρίζες: Αὐστηρὴ ὀργάνωση καὶ ἐκγύμανση, πέραν τῶν δυνατοτήτων τῶν ὅποιων νεαρῶν, ἀπὸ ὅσο πλούσια οἰκογένεια κι ἂν προέρχονται• ἄνεση κινήσεων καὶ πλήρη ἐπίγνωση μυστικῶν τὰ ὁποῖα ὄμως διεκόπησαν μόνο μὲ τὴν σημερινὴ κυβέρνηση καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν• εὐρύτατο δίκτυο ἐπαφῶν καὶ ἐντοπισμοῦ τῶν στόχων, τὰ ὁποῖα μόνο οἱ σχέσεις μὲ τὸν ὑπόκοσμο, ἀπὸ ὅπου προμηθεύονται καὶ τὰ ὅπλα, καὶ τὶς διακλαδώσεις του στοὺς χούλιγκανς τῶν γηπέδων μποροῦν νὰ ἐξασφαλίσουν. Ἑπομένως τὸ πρόβλημα εἶναι οἱ διασυνδέσεις κι ὄχι ὁ ρόλος τῶν ἀνάλαφρων μαμάδων.