Ἐπιτυχία τοῦ πρωθυπουργοῦ

Ἡ ἐξασφάλιση 18,3 δις εὐρὼ γιὰ τὴν χώρα μας στὸν προϋπολογισμὸ 2014-2020 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως εἶναι ἐπιτυχία τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ἐπιτελείου του• ὅταν ὁ προϋπολογισμὸς μειώθηκε κατὰ 10% περίπου κι ὅλα τὰ κονδύλια περιεκόπησαν, ἡ ἐξαίρεση τῆς Ἑλλάδος δὲν ἦταν τυχαῖα. Ὁπωσδήποτε ἀναγνωρίζουν οἱ μεγάλοι τῆς Εὐρωζώνης τὴν τετραετῆ ὕφεση τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐπιτυχίες τῆς κυβερνήσεως στὴν ἀποκατάσταση τῆς δημοσιονομικῆς ἰσορροπίας καὶ στὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων• οἱ ἐπιτυχίες φέρουν τὴν προσωπικὴ σφραγίδα τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τῶν καλῶν σχέσεών του μὲ ὅλους τοὺς ἡγέτες καὶ πολὺ περισσότερο μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ. Ὁ ἱστορικὸς ρόλος τῆς Ἑλλάδος μέτρησε σὲ μεγάλο βαθμό.