Ἔκθεση γιὰ βασανιστήρια

Ἡ ἔκθεση γιὰ τοὺς τραυματισμοὺς στοὺς συλληφθέντες τρομοκράτες ἀπέδειξε ὅτι, αὐτοὶ προκλήθηκαν ἀπ’ τὴν πάλη τους μὲ τοὺς ἀστυνομικοὺς τὴν ὥρα τῆς συλλήψεώς τους, ὅταν ἀρνήθηκαν νὰ παραδοθοῦν κι ἀπειλοῦσαν τοὺς ἀστυνομικούς, ὅτι, «δὲν ἀναγνωρίζουν τὴν ἐξουσία τους»• οἱ αὐτόπτες μάρτυρες καταθέτουν ὅτι κυλίσθηκαν συμπλεκόμενοι στὸ τσιμέντο, μέχρι νὰ τοὺς περάσουν τὶς χειροπέδες, ἐνῶ ὁ τέταρτος ποὺ παραδόθηκε κανονικὰ δὲν φέρει τραυματισμούς. Γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὴν Διεθνῆ Ἀμνηστία εἶναι κόλαφος ἡ ἔκθεση• ὁ πρῶτος ψέλλισε μερικὰ γελοῖα πράγματα, ἀποδεικνῦον τὴν νοοτροπία τῶν ἡγετῶν του• ἡ δεύτερη ἐσιώπησε. Πρὶν λοιπὸν ἀσχοληθεῖ καὶ πάλι μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἂς στρέψει τὴν προσοχή της λιγάκι καὶ στὰ συμβαίνοντα στὴν Ἀμερική.