Οἰκονομία, ὁμιλία Ὁμπάμα

Τὸ σημερινὸ διάγγελμα τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα γιὰ τὴν οἰκονομία τῆς χώρας θεωρεῖται καθοριστικῆς σημασίας καὶ ἀναμένεται ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ στὸ ἐξωτερικό• πολλοὶ πιστεύουν ὅτι ἔχει καθυστερήσει ἤδη ἀρκετά, ἕνα μῆνα σχεδὸν μετὰ τὴν ὁρκωμοσία του καὶ τρεῖς μετὰ τὴν ἐπανεκλογή του. Οἱ καθυστερήσεις τῆς Γερουσίας στὴν ἐπικύρωση τῶν ὑπουργῶν εἶναι ἡ κὐρια αἰτία, ἀλλὰ αὐτὸ ἐπιδεινώνει τὴν κατάσταση, ἀντὶ νὰ ἀμβλύνει τὶς ἐπιπτώσεις• ἐλάχιστα πράγματα ἔγιναν γωστὰ γιὰ τὸ περιεχόμενο τῆς ὁμιλίας, ἀλλὰ θεωρεῖται βέβαιο ὅτι θὰ ἐξαγγείλει τὴν πολιτικὴ ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας, μὲ τὰ κατάλληλα δημοσιονομικὰ μέτρα καὶ τὴν νομισματικὴ πολιτική, ὅπως καὶ γιὰ τὸ ὁμοσπονδιακὸ χρέος. Ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία δὲν ἔχει ἀνακάμψει πλήρως μετὰ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, καθὼς ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς αὐτὴν δὲν ἔχει ἀποκατασταθεῖ, ὄχι μόνο ἀπ’ τοὺς ξένους ἐπενδυτές, ἀλλὰ κι ἀπ’ τοὺς ἐγχώριους ἐπιχειρηματίες της.