Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις ἐν ὄψει τοῦ χθεσινοβραδινοῦ Συμβουλίου τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῆς Εὐρωζώνης καὶ τοῦ σημερινοῦ διαγγέλματος τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου• ὅλα ὑποχώρησαν, εὐρώ, 1,3405 δολλάρια καὶ 125,1600 γιέν, χρυσός, 1663,50 καὶ πετρέλαιο, 118,09. Οἱ ἐπενδυτὲς τηροῦν στάση ἀναμονῆς, καθὼς τὸ θέμα τοῦ ἰσχυροῦ εὐρὼ συζητήθηκε στὶς Βρυξέλλες, μαζὶ τὰ οἰκονομικὰ τῆς Κύπρου, ἀλλὰ δὲν ἀναμενόταν ἀπόφαση, διότι σὲ παρόμοια θέματα δὲν γίνεται ἐπίσημη ἀνακοίνωση, ἐνῶ εἶναι ἀντίθετη καὶ ἡ Γερμανία• πάντως στὴν Εὐρώπη ἀνησυχοῦν πολλοὶ γιὰ τὴν ἀνατίμηση τοῦ νομίσματος, ἐνῶ καὶ ὁ Ὄλι Ρὲν δήλωσε ὅτι χρειάζεται προσοχὴ γιὰ τὸν κίνδυνο πολέμου τῶν νομισμάτων. Ἡ Οὐάσιγκτον εὐνοεῖ τὶς σημερινὲς ἰσοτιμίες, διότι διευκολύνονται οἱ ἐξαγωγές της, ἀλλὰ ἡ ὑποτίμηση τοῦ δολλαρίου δὲν ὁδηγεῖ σὲ οὐσιαστικὴ μείωση τοῦ ἐμπορικοῦ της ἐλλείμματος• ὁ ΟΟΣΑ στὴν ἔκθεσή του προβλέπει ἀνάκαμψη στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Εὐρώπη, πλὴν τῆς Γαλλίας.