Παραίτηση πάπα Βενεδίκτου

Ἡ παραίτηση τοῦ πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ’ ἔπεσε ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ• ὁ γηραιὸς ποντίφηξ ἀνακοίνωσε στὰ λατινικά, ὅτι, μετὰ ἀπὸ πολλὴ σκέψη καὶ ἐπικοινωνία μὲ τὸν θεό, θὰ ὑποβάλει στὶς 28 Φεβρουαρίου τὴν παραίτησή του ἀπ’ τὴν ἀρχιερατοσύνη τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἀμέσως μετὰ θὰ ἀκολουθήσουν οἱ διαδικασίες τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου πάπα, οἱ ὁποῖες προβλεπεται ὅτι θὰ ὁλοκληρωθοῦν μέχρι τὸ Πάσχα τῶν Καθολικῶν στὶς 31 Μαρτίου• ὅλοι οἱ ἡγέτες ἐξέφρασαν τὴν ἐκτίμησή τους στὸ πρόσωπο τοῦ πάπα, μὲ πρώτη τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, διότι ὁ ποντίφηξ εἶναι Γερμανὸς τὴν καταγωγή. Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη παραίτηση πάπα ἀπ’ τὸ 1415. Δὲν εἶναι καθόλου σύνηθες φαινόμενο ἡ παραίτηση θρησκευτικοῦ ἡγέτου.