Δυσκαμψίες δυτικῶν χωρῶν

Οἱ δυσκαμψίες τῶν δυτικῶν, στὴν προσαρμογή τους στὴν ψηφιακὴ ἐποχή, ἐπιβεβαιώνονται καὶ πάλιν• στὴν Ἀμερικὴ ὅλοι ἀνέμεναν τὸ χθεσινοβραδυνὸ διάγγελμα τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα, ἐνῶ οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς κρατοῦσαν μικρὸ καλάθι• στὴν Γαλλία ἡ κυβέρνηση ἔχει ἐπιτυχίες στὸ γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἀλλὰ καθυστερεῖ τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ στὴν προώθηση τῆς ἀνταγωνιστικότητος τῆς οἰκονομίας της, ὁπότε ζητάει τὴν ὑποτίμηση τοῦ εὐρώ, ἐνῶ γνωρίζει ἄριστα, ὅτι τὸ ἅλμα τῆς οἰκονομικῆς του ἀνόδου μεταπολεμικὰ ἐπετεύχθη μὲ τὴν ἀνατίμηση τοῦ φράγκου• ἡ Βρεταννία μένει δεμένη στὸ αὐτοκρατορικό της παρελθὸν καὶ στὴν ὑπονόμευση τῆς Εὐρωζώνης, ἐνῶ ἡ ὕφεση διευρύνεται. Ἡ διέξοδος δὲν διαφαίνεται στὸν ὁρίζοντα τοῦ δυτικοῦ κόσμου, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Γερμανίας, ἡ ὁποία καὶ ἕλκει τὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία• τὰ δημοσιονομικὰ μέτρα, ὅπως στὴν Γαλλία ἡ ἀπαγόρευση τῆς συναλλαγῆς ἄνω τῶν χιλίων εὐρὼ χωρὶς κάρτα, βελτιώνουν ἁπλῶς τὰ δημοσιονομικὰ ἔσοδα. Δὲν ἀποτελοῦν διέξοδο.