Φυλάκιση Τζιουζέππε Ὄρσι

Ὁ ἀνακριτὴς τοῦ Μιλάνου διέταξε τὴν σύλληψη τοῦ Τζιουζέππε Ὄρσι, προέδρου τῆς μεγάλης πολεμικῆς βιομηχανίας τῆς Ἰταλίας, Finmecanica, διότι στὶς συμβάσεις γιὰ τὴν πώληση τῶν ἑλικοπτέρων Augusta στὶς Ἰνδίες βρέθηκαν προμήθειες στὸ ὄνομά του• ὁ ἴδιος διατείνεται ὅτι εἶναι ἀθῶος, ἀλλὰ οἱ τραπεζικοὶ λογαριασμοὶ τὸν διαψεύδουν. Ἡ Finmecanica εἶναι μία ἀπ’ τὶς καλύτερες βιομηχανίες παγκοσμίως καὶ μετέχει στὴν Airbus καὶ στὴν παραγωγὴ τῶν ἑλικοπτέρων της, Eurocopter, ὅπως καὶ στὴν κατασκευὴ μηχανῶν ἀεροσκαφῶν, ἀπ’ τὴν θυγατρική της Avion• τὸ σκάνδαλο συντάραξε τὴν Ἰταλία καὶ ἔχει ἐπιπτώσεις στὶς προσεχεῖς ἐκλογές, διότι ὁ Τζιουζέππε Ὄρσι φέρεται φιλικὰ προσκείμενος πρὸς τὸν Σύλβιο Μπερλουσκόνι. Ἡ δικαιοσύνη στὴν γειτονική μας χώρα ἔχει ἀποδειχθεῖ πραγματικὰ ἀνεξάρτητη κι ἔχει στείλει πολλοὺς πολιτικούς στὴ φυλακὴ παλαιότερα.