Ἐπιτυχίες κλάδων ψηφιακῆς τεχνολογίας

Οἱ ἐπιτυχίες τῶν κλάδων μας ψηφιακῆς τεχνολογίας ξεφυτρώνουν πλέον σὰν τὰ μανιτάρια, μὲ τὴν ἀνάδειξη δεκάδων νέων ἑταιρειῶν• στὴ διεθνῆ ἔκθεση τῆς Βαρκελώνης, γιὰ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία κινητῆς τηλεφωνίας, συμμετέχουν εἰκοσιπέντε ἑταιρεῖες, σὲ ἑλληνικὸ περίπτερο ποὺ χρηματοδότησε ἡ Γραμματεία Ἐπικοινωνιῶν, παρὰ τὰ ἰσχνὰ οἰκονομικά της. Ὁ Σύνδεσμος Ἑταιρειῶν Κινητῶν Ἐφαρμογῶν Ἑλλάδος (ΣΕΚΕΕ) πρωτοστατεῖ, ἐνῶ ἀναδεικνύονται καὶ οἱ ἄλλοι σύνδεσμοὶ παραγωγῆς λογισμικοῦ τῆς διαστημικῆς τεχνολογίας, μὲ τὴν προτίμησή τους ἀπὸ τὶς διαστημικὲς χῶρες• ἡ ἑταιρεία Upstream, πρωτοπόρος στὸ λογισμικὸ κινητῆς τηλεφωνίας ὑπέγραψε συμφωνία συνεργασίας μὲ τὴν ἀμερικαμικὴ Bain Capital, τὴν μεγαλύτερη στὴν διαδικτυακὴ διαφήμιση παγκοσμίως. γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς τεχνολογίας της στὴν Ἑλλάδα Δηλαδή, ἀπ’ τὶς ἐγκαταστάσεις της στὸν Γέρακα προωθεῖται τὸ λογισμικό. Ἀξίζετε πολλὰ εὖγε παιδιά!