Παρεμβάσεις στὸ «στικάκι»

Οἱ παρεμβάσεις στὸ στικάκι τῆς λίστας Λαγκάρντ εἶχαν ἀρχίσει ἀπ’ τὸν Αὔγουστο 2010, ὁπότε ἀποκαλύφθηκαν οἱ παρεμβολὲς τοῦ τότε τσάρου καὶ οἱ πολιτικὲς εὐθύνες τοῦ προέδρου του• ἡ Προανακριτικὴ κάλεσε γιὰ ἐπεξήγησεις στὴν ἔκθεση τῆς Ἀστυνομίας Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος, διότι περιέχει πολλοὺς εἰδικοὺς ὅρους. Τὸ ἔγκλημα ἐκτείνεται πλέον, ὄχι μόνο στὴν ἀπόκρυψη δημοσίου ἐγγράφου ἰδιαιτέρως ἐθνικῆς σημασίας, ἀλλὰ καὶ στὴν συστηματικὴ κατάθεση ψευδῶν στοιχείων στοὺς ἀνακριτὲς καὶ στὴν Ἐπιτροπὴ Θεσμῶν τῆς Βουλῆς• ὅλοι πλέον διερετῶνται τὸ τί ἄλλο θὰ ἀποκαλυφθεῖ, διότι, «ἑνὸς κακοῦ μύρια ἕπονται». Ὁ σκοπὸς ἦταν ὁπωσδήποτε ἡ συγκάλυψη κάποιων προσώπων καὶ περισσοτέρων ἐνεργειῶν τῆς τότε κυβερνήσεως• σήμερα τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ νὰ θέλει, δὲν δύναται συγκαλύψαι τοὺς ὑψηλοὺς ποτέ… ἐνόχους. Οἱ προεκτάσεις στὰ ἄλλα σκάνδαλα ἔχουν ἐνδιαφέρον, ὅπως στὴν ἀλλοίωση τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων καὶ στὶς σχέσεις μὲ τὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια, κατὰ τοὺς μυστικοὺς δείπνους τοῦ Πεντελικοῦ.