ΣΥΡΙΖΑ, ἀνάλαφρος ἢ ἄλλο

Ἡ ὀξύτης τῆς ἀντιπολιτεύσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ σὲ ὅλα τὰ θέματα δείχνει κάτι ἄλλο κι ὄχι ἁπλὴ πολιτικὴ ἀντιπαράθεση• ἔτσι διαστρέβλωσε τὴν ἀπάντηση τοῦ Ὄλι Ρὲν ὁ Ναπολεοντίσκος, ὅπως ἔκανε μὲ τὰ βασανιστήρια, μὲ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Μνημονίου καὶ τόσα ἄλλα. Δηλαδή, ἀλλάζει τὸ θέμα, κατὰ τὸ δοκοῦν, καὶ ἐξαπολύει τὶς κορῶνες του, ὁ ἴδιος κι ὄχι μόνο τὰ στελέχη του• ὁπότε μόλις διαψεύδεται συνέχεια τρέχει νὰ βρεῖ ἄλλο θέμα. Κάτι συμβαίνει, ὁπωσδήποτε δείχνει τὴν ἀνάλαφρη κι ὄχι προσεκτικὴ προσέγγιση τῶν γεγονότων, διότι κι ὁ ἀντίπαλος διαθέτει πάντοτε τρόπους ἀμύνης• δὲν γνωρίζουν ἑλληνικά, ἀλλὰ οὔτε ἀνάγνωση! ἐντύπωση προκαλεῖ. Ἄλλων διασυνδέσεων ἀποδεικνύονται μᾶλλον ὄργανα, πέραν τῆς ἐπιχωρίου διαπλοκῆς.