Ἐπίσκεψη Φρανσουὰ Ὁλλὰντ

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Γάλλου προέδρου τὴν Τετάρτη εἶναι ἡ δεύτερη ξένου ἡγέτου τὴν τετραετία, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ• ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀποδεικνύει ἐμπράκτως τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὸ ἐξωτερικὸ καὶ τὸ ἐπιβεβαιώνει καὶ μὲ τὶς δικές του ἐπισκέψεις. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἐπισφραγίζει τὴν ἐπιστροφὴ τῆς Ἑλλάδος στὸν σκληρὸ πυρῆνα τῆς Εὐρωζώνης, καθὼς ἀναγνωρίζεται ἡ ἐπιτυχία τῆς δημοσιονομικῆς μας προσαρμογῆς καὶ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν μεταρρυθμίσσεων• ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀναγνωρίζεται καὶ πάλιν ὁ ρόλος τῆς χώρας στὴν περιοχὴ καὶ ἡ συμβολή της στὴν εὐρωπαϊκὴ ἐπιρροὴ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Δὲν εἶναι τυχαῖο γεγονὸς ἡ ἀνάληψη ἀπ’ τὴν γαλλικὴ TOTAL τῶν ἐρευνῶν σὲ δύο οἰκόπεδα τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ.