Πρόκληση στὴν νομιμότητα

Ἡ ἐπίθεση κατὰ τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς ἑταιρείας «Ἑλληνικὸς Χρυσὸς» τῆς Χαλκιδικῆς, μὲ τραυματίες τέσσερες φύλακες καὶ ἐμπρησμὸ γραφείων, ἀποτελεῖ πρόκληση πρὸς τὴν νομιμότητα• ὁ δήμαρχος καταγγέλλει τὸν ΣΥΡΙΖΑ, γιὰ τὴν ἐπίθεση τῶν δεκάδων κουκουλοφόρων, μετὰ τὰ μεσάνυχτα καὶ ὁπλισμένων μὲ ὅπλα καὶ εὔφλεκτα ὑλικά. Ἀντιθέτως ὁ πρόεδρος τῶν Ἐργαζομένων ἀπειλεῖ μὲ ἐμφύλιο στὴν περιοχή, ἐὰν ἀποσυφρθεῖ ἡ ἑταιρεία καὶ χάσουν ἑκατοντάδες ἐργαζόμενοι τὴν δουλειά τους• ἡ ἐπίθεση ἦταν προσχεδιασμένη καὶ τέλεια καθοδηγούμενη ἀπὸ κάποια κέντρα, ἄσχετη μᾶλλον μὲ τοὺς ντόπιους. Κάποιοι ὀργανώνουν τὴν ἀναταραχὴ στὴ χώρα, μὲ ἐπέκταση τῆς δράσεώς τους στὴν ἐπαρχία, ἐπειδὴ διαπιστώνουν ὅτι δὲν διαθέτουν τὴν ἀνοχὴ τουλάχιστον τοῦ κόσμου στὴν πρωτεύουσα, ἐνῶ στὴν περιφέρεια καὶ μὲ ἐπιλεγμένους στόχους δὲν καταγράφεται ἡ ἐχθρότης τῆς κοινῆς γνώμης. Κάπου οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες ἐκοιμήθησαν μακαρίως. Ἀλλὰ ἤδη ἐντοπίσθηκε γενετικὸ ὑλικὸ γιὰ τέσσερα, ἐκ τῶν ὁποίων δύο συνελήφθησαν.