Τροϊκανοί, θεωρία λάθους

Ἡ θεωρία περὶ λάθους τῆς ἀρχικῆς πολιτικῆς τῶν τροϊκανῶν εἶναι γιὰ τοὺς ἀφελεῖς κι ἐπελέγη ὡς προπαγανδιστικὸ μέσο τῶν ἀτλαντικῶν κύκλων κατὰ τῆς κυβερνήσεως• ὁ Ναπολεοντίσκος, ὡς τυφλὸ ὄργανό τους, τὴν ἀναπαράγει –δὲν ἔχει ἄλλωστε τίποτε ἄλλο στὸ μυαλό του-, μὲ τὴν σύμπραξη τῆς ἐπιχωρίας διαπλοκῆς. Ὁ πρωθυπουργὸς εἶναι σαφής, «ἐὰν πιστεύουν ὅτι ἔκαναν λάθος, τότε ἀναπληρώνουν κι ἀναλαμβάνουν καὶ τὴν εὐθύνη»• ἔτσι ἔκανε στὶς διαπραγματεύσεις τοῦ Θέρους καὶ ἐξασφάλισε διπλάσια δόση καὶ περικοπὴ τοῦ χρέους. Φυσικά, πολιτικὰ ὀφείλουν ἀναπληρῶσαι ἀμέσως τὴν ζημία στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀπ’ τὴν τσέπη τους ἢ ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο• στὶς νέες διαπραγματεύσεις ἐξασφαλίζονται κι ἄλλες παραχωρήσεις. Αὐτὴ εἶναι ἡ διπλωματία.