Ἑρμηνεῖες γιὰ μετεωρίτη

Ἡ πτώση τοῦ μετεωρίτου στὴ Ρωσία ἔδωσε τροφὴ γιὰ διάφορες ἑρμηνεῖες στὸν ἁπλὸ κόσμο, ἂν καὶ οἱ ἠλεκτρονικὲς ἐπικοινωνίες βοήθησαν στὴν ταχύτατη καὶ σωστὴ ἐνημέρωση• ἦταν φυσικὸ φαινόμενο καὶ δὲν προσφερόταν γιὰ ἄλλης μορφῆς παραπληροφόρηση. Πάντοτε τὰ οὐράνια φαινόμενα ἐξάπτουν τὴν φαντασία τοῦ ἀνθρώπου• ἄλλωστε στὸ οὐρανὸ τοποθέτησε ὅ,τι καλύτερο πίστευε ὅτι ὑπάρχει, ὅπως καὶ τὶς θεότητές του• ἡ Ρωσία λόγῳ τοῦ μεγέθους της συγκεντρώνει τὶς περισσότερες πιθανότητες γιὰ τὴν πτώση τῶν μετεωριτῶν, διότι οἱ ἄλλοι πέφτουν συνήθως στὴ θάλασσα καὶ στὶς ἐρήμους, ὅταν ἡ κατοικημένη ἔκταση τῆς γῆς δὲν ὑπερβαίνει τὸ ἕνα τέταρτο τοῦ συνόλου της. Πάντως, μαζὶ μὲ τὸν ἀστεροειδῆ εἴχαμε ἀντικείμενο γιὰ ἀρκετὴ λογοθεραπεία…