Κύπρος, γιὰ δεύτερο γύρο

Ἡ Κύπρος ὁδηγεῖται σὲ δεύτερο γύρο γιὰ τὴν ἐκλογὴ προέδρου, ἂν καὶ ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης διατηρεῖ ἀσφελὲς προβάδισμα, μὲ 45,3%, ἔναντι 27% τοῦ δευτέρου, ὑποψηφίου τοῦ ΑΚΕΛ• ἡ ἀνάδειξη τοῦ νέου προέδρου σημαίνει στροφὴ πρὸς τὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ καὶ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις, ὡς μέσου γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση. Τὰ ἐθνικὰ θέματα δὲν ἀπασχόλησαν τὸν προεκλογικὸ ἀγῶνα, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς μεγαλονήσου, ἂν καὶ ὁ ὑποψήφιος πρόεδρος φέρει τὸ βάρος τῆς ὑποστηρίξεως τοῦ σχεδίου Ἀνάν• στὴν ἀξιοποίηση τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων καὶ στὶς σχέσεις μὲ τοὺς Ἀναδυομένους ἐμφανίζεται πιὸ θερμὸς ὑποστηρικτής τους, ἐνῶ ἔχει ἄριστες σχέσεις καὶ μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Ἡ Κύπρος ἀλλάζει σελίδα κι ἀναμένεται ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Μνημονίου ὡς πρώτου μέτρου μετεκλογικὰ ἀπ’ τὴν νέα κυβέρνηση• οἱ τελικὲς διαπραγματεύσεις προβλέπονται σκληρές, καθὼς ἐπιδιώκεται καὶ ἡ συμμετοχὴ τῆς Ρωσίας στὴν χρηματοδότησή του.