Διεθνῆ, Ρωσία καὶ Ἀμερικὴ

Οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Ἀμερικῆς εἶχαν μακρὰ τηλεφωνικὴ συνομιλία, τὴν πρώτη μετὰ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του ἀπ’ τὸν Τζὼρτζ Κέρρυ• ἡ συζήτηση μὲ τὸν Σεργκέι Λαβρὼφ χαρακτηρίσθηκε ἄκρως ἐποικοδομητικὴ ἀπ’ τὶς ἐκπροσώπους τους καὶ ἐπεκτάθηκε σὲ ὅλα τὰ διεθνῆ θέματα, Συρία, Ἰράν, Παλαιστίνη, Βόρειος Κορέα, πυρηνικὰ καὶ ἀντιπυραυλικὴ ἀσπίδα, διμερεῖς σχέσεις καὶ ἐπιτάχυνση τοῦ ἀφοπλισμοῦ τους, μὲ ἐπέκταση τῆς ὑπαρχούσης συμφωνίας. Οἱ δύο πλευρὲς ἐμφανίζονται πρόθυμες γιὰ ἄρση τῶν ἐκκρεμοτήτων τους καὶ διεύρυνση τῆς συνεργασίας τους στὸ διάστημα καὶ στὴν ἀξιοποίηση τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων τοῦ πολικοῦ κύκλου• στὸ Κρεμλίνο πιστεύουν ὅτι, ἡ ρωσικὴ πρόταση γιὰ τὴν ἐκτόξευση ραδιοτηλεσκοπίου, μὲ ἀποστολὴ τὸν ἔγκαιρο ἐντοπισμὸ τῶν μετεωριτῶν ποὺ εἰσέρχονται στὴν γήινη ἀτμόσφαιρα, τυγχάνει εὐμενοῦς ἀποδοχῆς στὴν Οὐάσιγκτον. Μόνο μὲ τὴν συνεργασία ὅλων τῶν διαστημικῶν δυνάμεων εἶναι δυνατὴ ἡ ἀποτελεσματικὴ ἄμυνα ἀπέναντι στοὺς ἀστρικοὺς εἰσβολεῖς.