Ἀλληλεγγύη καὶ αὐτοθυσία

Ἡ πρωτοφανὴς πλημμύρα τῆς Παρασκευῆς στὴν πρωτεύουσα προκάλεσε τρομερὲς καταστροφὲς κι ἔδειξε τὶς πολεοδομικὲς ἀτέλειές της• ἔδειξε ὅμως καὶ τὴν ἀλληλεγγύη καὶ αὐτοθυσία τῶν ἁρμοδίων ὑπαλλήλων, Πυροσβεστικῆς, ἄλλων, ἀλλὰ καὶ τῶν κατοίκων πρὸς ὅσους εἶχαν ἀνάγκη. Ἔπεσαν πολλοὶ στοὺς ὁρμητικοὺς χειμάρρους κι ἔβγαλαν τοὺς ἐπιβάτες ἀπ’ τὰ παρασυρόμενα αὐτοκίνητα• εἶναι συγκινητικὲς αὐτὲς οἱ σκηνές, ὅπως καὶ τοῦ ἀστυνομικοῦ ποὺ ἔπεσε τὴν προηγούμενη στὴ θάλασσα τῆς Θεσσαλονίκης, νὰ σώσει ἀπ’ τὰ παγωμένα νερὰ μιὰ γυναίκα. Ἔμπρακτη ἀπάντηση εἶναι στοὺς καταστροφολόγους καὶ κερκάκτες τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, ὅτι ὅλα χάθηκαν στὴν Ἑλλάδα. Οἱ ἁπλοὶ πολῖτες ἔδωσαν τὴν ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση, διότι μόνο ἕνας δυναμικὸς λαὸς δίδει τέτοια παραδείγματα ἀλληλεγγύης καὶ αὐτοθυσίας.