Ἀτλαντιστὲς κερδοσκόποι

Ἡ προπαγάνδα τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν ἐπιχωρίων δούλων τους συνεχίζεται ἀμείωτη, μὲ πολιορκητικὸ κριὸ τὴν οἰκονομία• ἡ τακτικὴ εἶναι γνωστή, προβάλλουν τὶς ὅποιες ἀρνητικὲς πελυρὲς τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Εὐρωζώνης κι ἀποσιωποῦν τὶς θετικές. Ἔτσι μένουν στὴν ὑστέρηση τῶν δημοσίων ἐσόδων, ἀλλὰ ἀγνοοῦν τὴν μείωση τῶν δαπανῶν τους καὶ τὸ πλεόνασμα, δηλαδὴ τὸ κριτήριο τῆς ἀξιολογήσεως τῆς τρόϊκας• ἀναφέρουν τὴν αὔξηση τῶν κερδῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης καὶ τῶν ἄλλων τῆς Εὐρωζώνης, ἀπ’ τὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα, ἀλλὰ ὄχι καὶ ὅτι τὰ ἕξι αὐτὰ δις εὐρὼ ἐπιστρέφονται φέτος στὴν Ἀθήνα, ἐνῶ ὑμνοῦν ἀνύπαρκτα πλεονεκτήματα τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας. Οὔτε στὴν Κατοχὴ ὁ λογοκρινούμενος τύπος δὲν ἦταν τόσο ἐμετικὰ μονομερής.