Ἀδιέξοδο, Αἰγύπτου, Συρίας

Τὸ ἀδιέξοδο στὴν Αἴγυπτο καὶ στὴν Συρία συνεχίζεται, μὲ τὴν παράταση τῆς πολιτικῆς κρίσεως στὴν πρώτη καὶ τῶν συγκρούσεων στὴ δεύτερη• ὁ Μωχάμεντ Μόρσι ἔδωσε παράταση μιᾶς ἑβδομάδος στὴν ἡμέρα τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν, ἀπὸ 22 στὶς 29 Ἀπριλίου, γιὰ νὰ μὴν συμπέσουν μὲ μεγάλη ἑορτὴ τῶν Κοπτῶν χριστιανῶν. Ὁ Ἰσλαμιστὴς πρόεδρος ἐπιχειρεῖ ἄνοιγμα στοὺς Κόπτες, οἱ ὁποῖοι εἶναι μεγάλη μειονότητα, μὲ δεκαπέντε ἑκατομμύρια πιστούς, ἀλλὰ καὶ ἰσχυρὴ οἰκονομικὴ παρουσία στὴ χώρα• ἐλπίζει στὴν ὑποστήριξη ἢ τὴν ἀνοχή τους. Στὴ Συρία ὁ πόλεμος μαίνεται στὰ περίχωρα τῆς Δαμασκοῦ καὶ ἄλλων μεγάλων πόλεων• ὁ πρόεδρος ἐμφανίζεται σταθερὸς στὴ θέση του, ἂν καὶ δὲν διαθέτει τὴν στήριξη τῆς Μόσχας, ἐνῶ Ρωσία καὶ Κίνα καταγγέλλουν τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες γιὰ περίεργα παιχνίδια μὲ τὸ καθεστὼς καὶ τοὺς ἀντάρτες. Πολλοὶ λένε, ὅτι τὸ ἄνοιγμα τῆς Οὐάσιγκτον πρὸς τὸ Ἰρὰν ἔχει προεκτάσεις πολὺ εὐρύτερες.