Βελβενδός, Χαλκιδική, Τρίκαλα, ἑνιαία

Οἱ τρεῖς μεγάλες παράνομες ἐνέργειες τῶν τελευταίων ἡμερῶν, Βελβενδός, Χαλκιδική, Τρίκαλα, χαρακτηρίζονται ἀπ’ τοὺς πολιτικοὺς κύκλους, ὡς ἐκδήλωση τοῦ ἑνιαίου κέντρου ἀποσταθεροποιήσεως τῆς χώρας• ἡ σύλληψη τῶν νεαρῶν τρομοκρατῶν, ἡ ἀπομόνωση τῶν κακοποιῶν τῆς Χαλκιδικῆς καὶ ἡ σύλληψη τῶν δραστῶν στὰ Τρίκαλα, θεωροῦνται ὡς μεγάλες ἐπιτυχίες τῆς Ἀστυνομίας καὶ ἀντανακλοῦν τὸ αἴσθημα ἐμπιστοσύνης στὸν πρωθυπουργό καὶ στὴν κυβέρνηση. Τὰ κίνητρα τῶν ἐνεργειῶν ἀποκαλύπτουν τὸν σκοπό τους• ἐὰν εἶχαν ἐπιτύχει, ἡ διαπλοκὴ καὶ ἡ ἀντίπολίτευση θὰ μιλοῦσαν γιὰ πλήρη διάλυση τῆς χώρας καὶ θὰ ζητοῦσαν τὴν παραίτηση τῆς κυβερνήσεως, μὲ ταυτόχρονη πρόκληση λαϊκῶν κινητοποιήσεων. Τὸ κέντρο συντονισμοῦ δείχνει τὴν ἐνόχλησή του, ἐνῶ ἡ διαπλοκὴ ἀποφεύγει ἐρωτήσεις μαθητευομένου δημοσιογράφου. Τόσο εὔκολα νοικιάζει ὁ μεγαλοπαράγων τὰ ἑλικόπτερά του; Σιωπή…