Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ΑΟΖ μας

Στὴν ἔμμεση πλὴν σαφῆ πρόθεση τῆς κυβερνήσεως, γιὰ τὴν διακήρυξη τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης τῆς Ἑλλάδος, ἀναφέρθηκε ὁ πρωθυπουργός, μὲ τὴν εὐκαιρία ὁμιλίας του σὲ ἐνεργειακὸ συνέδριο• ἡ στιγμὴ δὲν ἦταν τυχαία, μία ἑβδομάδα μετὰ τὴν ὁλόπλευρη στήριξη τῆς Εὐρωζώνης, διὰ τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ στὰ δικαιώματά μας, καὶ πέντε μέρες μετὰ τὴν ρηματικὴ διακοίνωση στὸν ΟΗΕ. Στὴν πράξη ἡ διακήρυξη ἔχει γίνει, ἐνῶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς προετοιμάζει τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ἑλληνοτουρκικὴ συνάντηση κορυφῆς στὴν Ἄγκυρα, πρὸς ἀποφυγὴν πάσης παρεξηγήσεως• τὸ διεθνὲς ἐνδιαφέρον πολλαπλασιάζεται, μὲ τὶς ἀναζητήσεις τρόπων ἐπενδύσεων στὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ κέντρα τὰ ὁποῖα λίγους μῆνες πρὶν πρωτοστατοῦσαν στὴν ἑδραιωμένη πίστη τους, ὅπως ἰσχυρίζονταν, γιὰ ἔξοδο τῆς χώρας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνης. Ἔχουν ἀλλάξει τὰ πράγματα, μὲ ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις καὶ τὰ ἐνεργειακά• οἱ ξένοι ἐπενδυτὲς σπεύδουν γιὰ ἔγκαιρη δραστηριοποίησή τους στὴ χώρα μας.