Ἐπανεκκίνηση οἰκονομίας

Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας μας θεωρεῖται δεδομένη στοὺς διεθνεῖς οἰκονομικοὺς κύκλους, ἀλλὰ ἡ διαπλοκὴ συνεχίζει τὴν καταστροφολογία της, μὲ τὴν γνωστὴ διαστρέβλωση τῶν πάντων• ὡς κύρια κίνητρα τῶν ἐπενδυτῶν ἐπιλέγονται, οἱ ἀποκρατικοποιήσεις καὶ ἡ δυναμικὴ τοῦ νέου ἀναπτυξιακοῦ νόμου, ὅπως καὶ τῶν ἐξαγωγῶν οἱ ὁποῖες, παρὰ τὴν ἀνατίμηση τοῦ εὐρώ, συνεχίζουν τὴν ἀνοδική τους πορεία. Σὲ μερικοὺς κλάδους, ὅπως στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, τὸ διεθνὲς ἐνδιαφέρον πολλαπλασιάζεται, ὅπως δείχνουν οἱ προσφορὲς γιὰ συνεργασία πρὸς τὶς ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες παραγωγῆς λογισμικοῦ κινητῆς τηλεφωνίας στὸ πρῶτο συνέδριό της στὴ Βαρκελώνη• οἱ ἑταιρεῖες δὲν προλάβαιναν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς πολλὲς προτάσεις μόλις τὸ πρῶτο διήμερο κι αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη ἐπιβεβαίωση τῆς πρωτοπορίας τοῦ κλάδου μας παγκοσμίως. Ὁ κλάδος προσφέρει τὴν ἀρίστη ποιότητα τοῦ λογισμικοῦ του, ὁπότε γίνεται φυσιολογικὰ καὶ ὁ καλύτερος πρεσβευτής μας στὸ ἐξωτερικό, μετὰ τὴν τετραετῆ διαπόπμευσή μας, ἐπὶ σοσιαλιστικῆς διακυβερνήσεως.