Ἰταλία, πολιτικὸ ἀδιέξοδο

Σὲ πολιτικὸ ἀδιέξοδο ὁδηγεῖται ἡ Ἰταλία, καθὼς τὸ Δημκρατικὸ Κόμμα τοῦ Πιὲρ Λουίτζι Μπερσάνι ἔρχεται πρῶτο στὴ Βουλὴ, μὲ ἀπόλυτη πλειοψηφία, ἀλλὰ τὸ Συντηρητικὸ τοῦ Σύλβιο Μπερλουσκόνι, κερδίζει τὴν Γερουσία, ἐνῶ σοβαρὲς ἀνησυχίες γεννῶνται στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες• κατὰ τὸ ἰταλικὸ Σύνταγμα εἶναι ἀπαραίτητη ἡ πλειοψηφία καὶ στὰ δύο σώματα, γιὰ τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως. Τρίτο κόμμα ἔρχεται, «Τὸ Κίνημα τῶν Πέντε Ἀστέρων», τοῦ κωμικοῦ ἠθοποιοῦ Μπέππε Γκρίλλο, ἐνῶ ὁ Μάριο Μόντι ἀκολουθεῖ τέταρτος• ἡ Ἰταλία ὁδηγεῖται μᾶλλον σὲ νέες ἐκλογές, καθὼς ἡ τωρινὴ ψῆφος ἦταν πράξη ἀντιδράσεως τῶν Ἰταλῶν στὴν αὐστηρὰ πολιτικὴ λιτότητος, ὅπως εἴχαμε κάνει κι ἐμεῖς πέρυσι στὶς 6 Μαΐου. Οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ πρώτη τὴν Γερμανία, εἶναι ὑποχρεωμένοι ἀναθεωρῆσαι τὴν πολιτικὴ λιτότητος καὶ ἐπιλέξαι ἄλλη ἀνεκτική.