Ἀποκάλυψη πλέον ὑπογείων διασυνδέεων

Οἱ τελευταῖες «ἐπιδόσεις» τῶν παρανόμων κυκλωμάτων, Βελβενδός, Χαλκιδική, Τρίκαλα, ἀποκαλύπτουν τὶς ὑπόγειες διασυνδέσεις τῶν δραστῶν τους καὶ τῶν καθοδηγητῶν τους• τὰ ἀποτελέσμα τῶν ἐρευνῶν εἶναι σαφέστατα, γιὰ τὸ ποιοί βρίσκονται στὰ ὑπόγεια κέντρα ἐλέγχου καὶ συντονισμοῦ τῶν ἐνεργειῶν τους. Τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα τῶν διασυνδέσεων στὴν διαπλοκὴ ἐπεκτείνονται στὰ ἄλλα κυκλώματα, ἐνῶ ταυτοχρόνως ἐμφανίσθηκαν οἱ Ἀμερικανοί, πρώην διπλωμάτες καὶ παράγοντες πολυεθνικῶν, νὰ προπαγανδίσουν ὑπὲρ τῶν τουρκικῶν θέσεων στὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη καὶ στὴν ἀποτροπὴ τῶν στρατηγικῶν μας σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία, ὅπως ἡ πώληση τῆς ΔΕΠΑ καὶ ΔΕΣΦΑ σὲ ρωσικὲς ἑταιρεῖες• δὲν γίνονται τυχαῖα ὅλα αὐτά. Προέκταση τῆς ἀποτυχίας στὶς τρεῖς ἀπόπειρες τῶν τελευταίων ἑβδομάδων εἶναι• φαίνεται ἔκριναν ἀπαραίτητη τὴν παρέμβασή τους, ὡς ἀγωνιώδης ἔκφραση ἐνεργοῦ παρουσίας.