Διαβεβαίωση σταθερότητος

Τὴν παροχὴ τῆς διαβεβαιώσεως, γιὰ τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ σταθερότητα τῆς χώρας, ἐπέλεξε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς στοὺς ξένους κυρίως κατὰ τὴν πολιτικὴ ἀνάμετρηση στὴ Βουλή, μὲ ἀφορμὴ τὴν συζήτηση γιὰ τὰ ἀγροτικά• ταυτοχρόνως κατήγγειλε τὶς ἐπιχειρήσεις δολιοφθορᾶς, ὅπως στὶς Σκουριές, γιὰ τὶς ὁποῖες δὲν θὰ ἐπιδείξει οὐδεμία ἀνοχὴ πλέον ἡ κυβέρνηση. Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας προτίμησε τὴν καταγγελία, ἀλλὰ συνελήφθη κλέπτων ὁπώρας, μὲ τὴν ἀναφορά τους στὴν ἐπέδυση τῆς Ντώυστε μπάνκ• ἡ παροχὴ τῶν ἀναγκῶν τῆς ἑλληνικῆς γεωργίας καὶ τῶν προοπτικῶν της, γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν της κλάδων, μερικοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἢδη ἔχουν ἐπιτύχει, κρασιά, ἰχθυοκαλλιέργειες, ἀλλὰ καὶ μὲ πολλοὺς ἀναξιοποίητους, κτηνοτροφία, φαρμακευτικὰ φυτά, λάδι. Ἡ παρέμβαση τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου ἦταν καταλυτική, καθὼς ἀπέδειξε ὅτι ἡ καταγγελία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔγινε ἀπὸ τὸν διευθυντὴ τῆς Ντώυτσε μπὰνκ τοῦ Λονδίνου, Νὶλς Ἄκερμαν, συνώνυμο τοῦ πρώην προέδρου της.