Ἀρνητικὲς πτυχὲς Ἰταλίας

Οἱ ἀρνητικὲς πτυχὲς τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων τῆς Ἰταλίας ἀποβαίνουν εὐνοϊκὲς γιὰ τὶς ἄλλες χῶρες τοῦ Νότου• «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ», παρέφραζον οἱ πρόγονοί μας. Ἡ Εὐρωζώνη, μὲ τὴν Γερμανία πρώτη, ὁδηγοῦνται στὴν ἀναθεώρηση τῆς λιτότητος κι ἑπομένως στὴν ἁπάλυνση τῶν ὅρων τοῦ Μνημονίου. Ἡ χώρα μας βρίσκεται στὴν πλέον εὐνοϊκὴ θέση, διότι ἔχει τηρήσει τὶς ὑποχρεώσεις της, μετὰ τὶς παρασπονδίες τῆς τριετίας, κι ἔχει προωθήσει τὶς μεταρρυθμίσεις, μὲ ἐμφανεῖς τὶς ἐνδείξεις ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας• ἡ ἁπάλυνση μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει τὸ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη, διότι ἤδη πληθαίνουν οἱ προτάσεις γιὰ ἐπενδύσεις στὴ χώρα, μαζὶ μὲ τὴν προώθηση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων. Ἡ χθεσινὴ διόρθωση τοῦ Χρηματιστηρίου, μετὰ τὴν ἀρχικὴ μεγάλη πτώση του, θεωρεῖται ὡς προοίμιο τῆς ἄλλης ψυχολογίας στὴν οἰκονομία, παρὰ τὴν ὑπονόμευση τῶν κερδοσκοπικῶν κυκλωμάτων καὶ τῆς ἐπιχωρίου διαπλοκῆς. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ πολεμικὴ κατὰ τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν.