Ἐνοικιάσεις ἑλικοπτέρων

Ἡ ἐνοικίαση τοῦ ἑλικοπτέρου στοὺς δύο κακοποιοὺς ἔγινε πολὺ εὔκολα, μὲ τηλεομοιοτύπωμα ἀπὸ κάποιο μαγαζὶ τῆς Ζαγορᾶς κι οὔτε κἂν ἀπὸ τὸ πολυτελὲς ξενοδοχεῖο• εἶναι ἡ ἴδια ἑταιρεία ποὺ εἶχε νοικιάσει ἑλικόπτερά της καὶ γιὰ τὴν ἀπαγωγὴ τοῦ Βασίλη Παλαιοκώστα. Μήπως λέει τίποτε αὐτό; Ἡ διαπλοκὴ ἀδυνατεῖ ἐξετάσειν αὐτὰ τὰ γεγονότα, δι’ εὐνοήτους λόγους, ὅπως δὲν ἐξετάζει καὶ τὶς βαθύτερες διασυνδέσεις τρομοκρατῶν, ποινικῶν, κακοποιῶν τῆς Χαλκιδικῆς καὶ τῶν χούλιγκανς τῶν γηπέδων• ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης δήλωσε ὅτι θὰ ἐξετάζονται κι αὐτὲς οἱ πτυχὲς τῆς ὑποθέσεως. Τὸ κύκλωμα εἶναι εὐρύτερο καὶ καλύπτει ὁλόκληρο τὸ φάσμα τῆς ὑπονομεύσεως τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς• ἑπομένως χρειάζεται καὶ ἡ ἀνάλογη σὲ βάθος διερεύνησή του.