ΣΔΟΕ, ἔρευνες σὲ πρόοσωπα

Οἱ ἔρευνες στὰ περιλαμβανόμενα στὶς λίστες πρόσωπα, συγγενῶν μεγάλων πολιτικῶν, ἄρχισαν ἀπ’ τὸ ΣΔΟΕ, ἂν καὶ ὑπάρχει πρόβλημα μὲ τὸ προσωπικὸ τῆς ὑπηρεσίας• ἡ Προανακριτικὴ ζήτησε ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν τὴν ἐνίσχυσή του κι ἔχει δίκαιο, ἀλλὰ τὸ πολιτικὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὶς ἀποκαλύψεις τῶν ἐρευνῶν. Οἱ διασυνδέσεις γίνονται πλέον ὁρατές, ἐνῶ καὶ οἱ προεκτάσεις διευρύνονται• ἡ ὑπονόμευση τῆς Προανακριτικῆς ἀπ’ τὴν ὑστερικὴ περιορίσθηκε, καθὼς βρῆκε ἀντικείμενο στὴν καταδίκη τοῦ Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, ἀλλὰ ἡ ἀγωνία της γιὰ τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ παραμένει ἀμείωτη. Ἐντὸς τῶν ἡμερῶν ἀρχίζει ἡ κατάθεση τῶν ὑψηλῶν προσώπων καὶ σὲ αὐτὰ δὲν εἶναι εὔκολη ἡ κωλυσιεργία, διότι κινδυνεύουν πολλοὶ κορυφαῖοι, νῦν καὶ πρώην, τοῦ ΣΥΡΙΖΑ• αὐτὸ θεωρεῖται τὸ κύριο θέμα τῶν προσεχῶν ἑβδομάδων, πέραν ἐκείνων τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας. Ἡ ἀνάμιξη παραγόντων τῆς διαπλοκῆς, ἐκδοτῶν καὶ δημοσιογραφιζόντων, ἀνιχνεύεται ἐπίσης. Τὰ ἑπόμενα βήματα φέρουν ἐκπλήξεις.