Βαρθολομαῖος πρὸς Μέρκελ

Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, κατὰ τὴν ἐπίσκεψή της στὴν Ἄγκυρα, συναντήθηκε παρουσίᾳ καὶ τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογάν, μὲ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν διαφόρων θρησκειῶν τῆς Τουρκίας• ἦταν ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης καὶ οἱ προκαθήμενοι, τῆς ἀρμενικῆς, καθολικῆς καὶ ἄλλων ἐκκλησιῶν. Ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐξέθεσε μὲ παρρησία καὶ καθαρότητα τὰ προβλήματα τῶν πιστῶν, ὑπογραμμίσας τὴν ἀνάγκη γιὰ πλήρη σεβασμὸ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, προστασίας τῶν πιστῶν κατὰ τὴν ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν τους καθηκόντων καὶ διαφύλαξη τῆς περιουσίας τῶν ἐκκλησιῶν• ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς ἔδειξε ὅτι δὲν εὐχαριστήθηκε καὶ πολύ, ἀλλὰ ἡ Γερμανίδα καγκελάριος εὐχαρίστησε θερμὰ ὅλους τοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες, διότι τῆς παρουσίασαν μὲ σαφήνεια τὰ προβλήματά τους. Ὡς ἀπόδειξη σεβασμοῦ τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν ἔγινε.