Σύγκληση συνεδρίου ΠΑΣΟΚ

Τὸ συνέδριο τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀρχίζει σήμερα τὶς ἐργασίες του, ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀνασυγκρότησή του καὶ τὴν συντήρηση κάποιων δυνάμεών του• στὴν ἐκλογὴ τῶν συνέδρων ψήφισαν, κατὰ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα, ἄνω τῶν ἑκατὸ χιλιάδων πολιτῶν, ὁ ὁποῖος κρίθηκε ἱκανοποιητικὸς ἀριθμός. Τὰ προβλήματα εἶναι πολλά, μετὰ τὴν κατάρρευση στὶς δύο τελευταῖες ἐκλογικὲς ἀναμετρήσεις• τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ στελεχικοῦ δυναμικοῦ, τὸ γνωστὸ ὡς βαθὺ ΠΑΣΟΚ, μὲ διασυνδέσεις στὴν κρατικὴ ἐξουσία, διέρρευσε στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὅπως συνδικαλιστὲς καὶ ἄλλες συντεχνίες• οἱ δύο πρὼην πρωθυπουργοί του ἀπέχουν, ὁ πρῶτος στὴν Ἑλλάδα, ὁ δεύτερος περιοδεύων ἀνὰ τὰς Ἀμερικὰς καὶ τὰς Εὐρώπας. Ἐὰν ὁ σημερινὸς πρόεδρός του ἐπιτύχει κάποια συσπείρωση ἐπανιδρύει τὸ κόμμα.