Περικοπὲς δαπανῶν Ἀμερικῆς

Οἱ περικοπὲς δαπανῶν, 85 δις δολλαρίων, στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἦταν ἀναγκαῖες, ἀφοῦ πρόεδρος καὶ Κογκρέσσο δὲν μπόρεσαν νὰ συμφωνήσουν γιὰ τὴν οἰκονομικὴ πολιτική• ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα τὶς χαρακτήρισε ἐπώδυνες γιὰ τὴν οἰκονομία καὶ προέβλεψε πολὺ δύσκολη τὴν ἀνάκαμψη• οἱ Ρεπουμπλικανοὶ ἀντιθέτως, τὶς θεωροῦν σημαντικές, διότι ἀπέτρεψαν νέες φορολογίες. Πάντως οἱ ἀγορὲς ἀντέδρασαν ἤρεμα, σὰν νὰ τὸ περίμεναν καὶ στὴ Γουὼλ Στρὴτ σημειώθηκε μικρὴ ἄνοδος, ἀλλὰ ἡ δοκιμασία θὰ φανεῖ σήμερα• ἡ ἀντίδραση τῶν ἀγορῶν σὲ Ἀσία καὶ Εὐρώπη εἶναι τὸ κριτήριο. Ἡ πολιτικὴ πλευρὰ ἔχει περισσότερο ἐνδιαφέρον, διότι ὁ πρόεδρος, ἕνα μῆνα σχεδὸν μετὰ τὴν ὁρκωμοσία του γιὰ δεύτερη θητεία καὶ ὑφίσταται τὴν πρώτη μεγάλη πολιτικὴ ἧττα• ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ νέος ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν δείχνει ἀμήχανος καὶ ἄβουλος μπροστὰ στὰ προβλήματα. Σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο ἔχει δίκαιο, ἀλλὰ ἡ κατάσταση τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας ἀπεικονίζεται ἄριστα στὸ χρεωκοπημένο Ντητρόιτ.