Ἰράν, Συρία καὶ μεγάλοι

Οἱ μεγάλοι, γιὰ πρώτη φορά, παρουσιάζονται συγκλίνοντες στὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, μὲ πρῶτα ἐκεῖνο τῆς Συρίας καὶ τοῦ Ἰράν• οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν Ἀμερικῆς καὶ Ρωσίας συμφώνησαν στὴν ἀνάγκη διεξόδου στὴν πρώτη, μὲ τὸν σχηματισμὸ μεταβατικῆς κυβερνήσεως, κάτι τὸ ὁποῖο δὲν ἀπέρριψε ὁ πρόεδρός της. Γιὰ τὸ Ἰράν, ἀποδέχονται τὴν διπλωματικὴ προσέγγιση τοῦ προβλήματος τοῦ πυρηνικοῦ ἐξοπλισμοῦ του, ὁπότε ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἀποσύρονται οἱ ἀπειλὲς γιὰ ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμούς• ὁ Τζὼν Κέρρυ ἐμφανίζεται διαλλακτικός, ἀκόμη καὶ στὴν Αἴγυπτο, ὅπου ζήτησε τὴν συνεννόηση τῆς ἀντιπολιτεύσεως μὲ τὸν πρόεδρό της. Φαίνεται ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον ἐγκαταλείπει τὴν σκληρὴ πολιτική της, ἴσως καὶ ἐξ αἰτίας τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων της, καὶ στρέφεται σὲ ἀναζήτηση κοινῆς βάσεως μὲ τοὺς ἄλλους μεγάλους• ἡ ἀκυβερνησία στὸ Ἰσραὴλ μᾶλλον ὁδηγεῖ στὴν ἴδια κατεύθυνση. Νέα ἰντιφάντα εἶναι στὰ σπάργανα, ὁπότε ἀναγκαστικὰ ψάχνουν διὰ διπλωματικὲς λύσεις.