Πολυετὴς καταδίκη Ἄκη Τσοχατζόπουλου

Ἡ πολυετὴς καταδίκη τοῦ Ἄκη Τσοχατζόπουλου ἐκφράζει τὸ περὶ δικαίου αἴσθημα κι εἶναι ἀνάλογη μὲ ἐκείνη τοῦ Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, ἂν καὶ θὰ κριθοῦν στὸν ἑπόμενο βαθμό• ὅσοι πολιτικοὶ δὲν σεβάστηκαν τὸν κόπο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἤρθε ἡ ὥρα νὰ πληρώσουν καὶ φυσικὰ ἀκολουθοῦν ἄλλοι. Οἱ ἐκκρεμεῖς ὑποθέσεις εἶναι πολλὲς καὶ εἶναι γνωστὸ τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ κατηγορούμενοι καὶ πῶς ἔρρευσαν τὰ ποσὰ σὲ προσωπικοὺς λογαριασμούς• πολλοὶ πρώην ὑπουργοὶ δὲν κοιμοῦνται τὰ βράδυα, διότι ἀπὸ χθὲς θεωρεῖται δεδομένη ἡ παραθέρισή τους στὶς ἐπαύλεις τοῦ Κορυδαλλοῦ. Οἱ ἀποφάσεις τῶν δύο δικαστηρίων ἀποτελεῖ δεδικασμένο καὶ δὲν εἶναι εὔκολη ἡ παραγνώρισή της ἀπὸ οἱονδήποτε. Ἡ εἰκόνα τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς ἔχει ἀλλάξει σημαντικὰ καὶ δὲν εἴμαστε πλέον δακτυλοδεικτούμενοι ἀπὸ τρίτους.