Ἑλληνοτουρκικὲς συμφωνίες

Ἡ ὑπογραφὴ 25 διμερῶν συμφωνιῶν καὶ ἡ ἀποφυγὴ αἰχμῶν στὰ ἀκανθώδη προβλήματα θεωρεῖται ὡς μεγάλη ἐπιτυχία τῆς ἑλληνοτουρκικῆς διασκέψεως κορυφῆς στὴν Κωνσταντινούπολη• στὸ Κυπριακὸ καὶ στὴν ΑΟΖ κερδισμένη εἶναι ἡ Ἑλλάς, διότι μὲ ἔμφαση ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπέμεινε στὸν σεβασμὸ τοῦ διεθνοῦς δικαίου, ἐνῶ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν πρότεινε κοινὴ συνεργασία. Τὸ μεγάλο ὅπλο τοῦ πρωθυπουργοῦ μας εἶναι ἡ στήριξή μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ ὁ χαρακτηρισμός της ἑλληνικῆς ΑΟΖ ὡς εὐρωπαϊκῆς καὶ ἑνωμένης μὲ τὴν κυπριακή• ἡ Τουρκία φαίνεται ὅτι ἐδιδάχθη ἀπ’ τὶς δηλώσεις στὴν Ἄγκυρα τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή της στὴ χώρα. Ἡ ἔμφαση στὴν προστασία τῶν μειονοτήτων μᾶς εὐνοεῖ, διότι προβλήματα ἀντιμετωπίζει ἡ ἑλληνικὴ στὴν Πόλη καὶ ἡ στέρηση τοῦ πατριαρχείου καὶ τῶν Ἑλλήνων ἀπ’ τὴν περιουσία τους. Οἱ προοπτικὲς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας μας καὶ ὁ ρόλος στὴν Εὐρωζώνη ἐνισχύουν τὶς ἑλληνικὲς θέσεις.