Τρόϊκα, διαλλακτικὴ πλέον

Οἱ πρῶτες συναντήσεις τῆς τρόϊκας μὲ τοὺς Ἕλληνες ὑπουργοὺς ἔδειξε ὅτι ἔχει διαλλακτικὴ στάση καὶ δὲν θέτει τὶς ἀκραῖες ἀπαιτήσεις, ὅπως τὶς πρόβαλε στὴ διαπασῶν ἡ διαπλοκή• ἐμφανίσθηκε συζητήσιμη στὴν μείωση τοῦ ΦΠΑ στὴν ἑστίαση καὶ στὸ πετρέλαιο, ἐνῶ δὲν ἔθεσε ζήτημα ἀπολύσεων, παρὰ μόνο τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος. Πιὸ εὐνοϊκὸ ἦταν τὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν στὶς Βρυξέλλες, ἐνῶ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τῆς ἀγορᾶς καὶ ἡ προσέλευση ἐπενδύσεων, μαζὶ μὲ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων κρίνονται ὅτι βρίσκονται σὲ καλὸ δρόμο• ὁ ἀπόηχος τῶν συμφωνιῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐνισχύει τὸ καλὸ κλίμα γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὅταν ἔχει τέσσερα χρόνια νὰ ἀκούσει καλὰ λόγια γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας καὶ τὶς διεθνεῖς σχέσεις. Ἅλμα στὴν ψυχολογία ἀναμένεται νὰ δώσει ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Ρωσία καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων. Τὸ φυσικὸ ἀέριο βρίσκεται στὴν κορυφὴ τῶν συζητήσεων.