Ἀμερικῆς ἀμυντικὲς δαπάνες

Οἱ περικοπὲς τῶν δημοσίων δαπανῶν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες πλήττουν περισσότερο τὶς ἀμυντικὲς δαπάνες• κατὰ τὸ ὑπογραφὲν ἀπ’ τὸν πρόεδρο διάταγμα, τὰ 45 ἀπ’ τὰ 85 δις δολλάρια περικοπών ἀφοροῦν ἀμυντικὲς δαπάνες καὶ κυρίως προμηθειῶν ὑλικῶν καὶ ἐπέκταση τῶν ἐπιχειρησιακῶν δράσεων τῶν ἀμερικανικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Ἔτσι πολλὲς πολιτεῖες, ὅπου βρίσκονται οἱ βιομηχανίες παραγωγῆς πολεμικοῦ ὑλικοῦ, διαμαρτύρονται, διότι κλείνουν πολλὰ ἐργοστάσια, σὲ περίοδο κρίσεως καὶ μὲ ὑψηλὸ ποσοστὸ ἀνεργίας, ἐνῶ ἀπολύεται καὶ μεγάλο μέρος πολιτικοῦ προσωπικοῦ• τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν θεωρεῖ χειρότερες τὶς ἐπιπτώσεις στὶς ἐπιχειρησιακὲς δράσεις τῶν ἐνόπλων δυνάμεων. Ἔτσι ἀναβάλλεται τὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἀνασύσταση τοῦ Ἕκτου Στόλου στὴ Μεσόγειο, ἐλλείψει χρημάτων• τὸ Σταίητ Ντηπάρτμεντ χαρακτηρίζει έπείγουσα τὴν ἀνάγκη ἀνασυστάσεως τοῦ Ἕκτου Στόλου, ὁ ὁποῖος εἶχε διαλυθεῖ μετὰ τὴν ἐπίθεση στὸ Ἀφγανιστὰν τὸ 2011. Οἱ Ρῶσοι ἀνασυστήνουν τὴν στόλο τους στὴ Μεσόγειο, ἐνῶ καὶ οἱ Κινέζοι εἶναι παρόντες.