Ἔλεγχος δαπανῶν τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἀρχῶν

Ἡ προϊσταμένη τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν διέταξε τὴν διενέργεια προκαταρκτικῆς ἀνακρίσεως γιὰ τὶς δαπάνες τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἀρχῶν, μετὰ τὰ δημοσιεύματα γιὰ ὑπερβάσεις τους• οἱ ὑπερβάσεις εἶναι γνωστὲς εἰς τὸ κλεινὸν ἄστυ, ἀλλὰ τώρα εὐαισθητοποιήθηκε ἡ δικαιοσύνη. Εὐχῆς ἔργον, ὅταν τὰ ἀνώτατα δικαστήρια ἔχουν ἀποδείξει τὴν κατάχρηση τῆς ὑποχρεώσεως συμμετοχῆς πολλῶν μελῶν τῶν Ἀρχῶν, καθὼς ὑπέγραφαν τὶς ἀποφάσεις ἐρήμην, ἀπολαμβάνοντες τῶν σχετικῶν προνομίων• οἱ παλαιοὶ ἀναγνώστες «Τοῦ Ἐμμελοῦς» θυμοῦνται τὶς δικαστικές του περιπέτειες μὲ τὴν Ἀρχὴ Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων, τὴν προσφυγὴ στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας καὶ τὴν ἀκύρωση τῆς καταδικαστικῆς ἀποφάσεως, διότι ἡ σύνθεση ἦταν ἐλλιπὴς καὶ ὁ Νικόλαος Ἀλιβιζᾶτος ὑπέγραψε, ἐνῶ δὲν συμμετεῖχε στὴν συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς. Ὡς ὑποχρέωση στὴν δημοκρατική μας εὐαισθησία τὰ ἀναφέρουμε πλέον.