Ἀπόηχος Κωνσταντινουπόλεως

Ὁ ἀπόηχος τῆς ἑλληνοτουρκικῆς διασκέψεως κορυφῆς τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἶναι εὐνοϊκὸς γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν διμερῶν σχέσεων, ἀλλὰ καὶ διεθνῶς• τὸ Αἰγαῖο ἐθεωρεῖτο προβληματικὴ περιοχὴ γιὰ τοὺς ξένους, τὴν τελευταία πεντηκονταετία τουλάχιστον, καὶ γι’ αὐτὸ ἀπέφευγαν ἐπενδύσεις στὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου. Ἡ διάσκεψη ἀποδεικνύει, πρῶτον, τὴν ἄνεση στὴν διενέργεια ἐπενδύσεων στὶς δύο ἀκτὲς ἀπ’ τὶς παράκτιες χῶρες, ὁπότε αὐτομάτως γίνεται αὐτὸ κράκτης καὶ γιὰ τοὺς τρίτους, μὲ ἀμοιβαῖα ὀφέλη ἀμφοτέρων• δεύτερον, τὴν ἀνεκτικὴ στάση τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ στὸ Κυπριακὸ καὶ στὴν ΑΟΖ, ὁπότε ἐνισχύει τὸ αἴσθημα ἀσφαλείας στὴν περιοχὴ γιὰ τὶς οἰκονομικὲς δραστηριότητες• τρίτον, οἱ διεθνεῖς παράγοντες γνωρίζουν ἄριστα, ὅτι ἡ τουρκικὴ στάση στὴν ΑΟΖ τουλάχιστον ὀφείλεται στὴν διακήρυξη τῆς Εὐρωζώνης, ὅτι ἡ ἑλληνικὴ καὶ κυπριακὴ ΑΟΖ ἀνήκουν στὴν Εὐρώπη. Ὑποχρεωτικὰ ἡ Ἄγκυρα προσαρμόζεται στὶς διεθνεῖς συνθῆκες… Μεγάλη ἡ ἐπιτυχία τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ.