Οἱ οἰκονομικὲς ἀποφάσεις

Οἱ συναντήσεις τῆς τρόϊκας μὲ τὸν πρωθυπουργὸ αὔριο καὶ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν σήμερα, ὡς προετοιμασία, καθορίζουν τὶς ἀποφάσεις γιὰ τὴν οἰκονομική μας πολιτική• ἡ κυβέρνηση ἐπιδιώκει τὴν ἁπάλυνση μερικῶν μέτρων, μετὰ καὶ τὰ καλὰ λόγια τοῦ Γιούρογκρουπ, ὅπως τὴν μείωση τοῦ ΦΠΑ στὴν ἑστίαση καὶ στὸ πετρέλαιο θερμάνσεως, τὴν διακριτικὴ ἐφαρμογὴ τῶν μετακινήσεων στὸν δημόσιο τομέα καὶ γιὰ λόγους ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν ἄμβλυνση κάποιων μέτρων γιὰ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν. Ἡ τρόϊκα δὲν εἶναι ἀντίθετη, ἂν καὶ οἱ τελικὲς ἀποφάσεις θὰ ληφθοῦν σὲ ἐπίπεδο ὑπουργῶν ἢ πρωθυπουργῶν, ὁπότε ὡς προέρτιο ὑπολογίζεται ἡ γνώμη τῶν ὑπαλλήλων της• ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἔχει σημαντικὰ ἐπιχειρήματα, τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας, τὸ ἀναγνωρισμένο μεταρρυθμιστικὸ ἔργο καὶ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας, μὲ τὴν βαρύνουσα σημασία της γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Τὰ ἑπόμενα βήματα δὲν εἶναι δύσκολα, ἀλλὰ ἀναμενόμενα στὴν Εὐρώπη.