ΗΠΑ, νέες διαβουλεύσεις

Ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση ἐπανέλαβε τὶς διαβουλεύσεις μὲ τὸ Κογκρέσσο γιὰ τὸ θέμα τοῦ δημοσιονομικοῦ χρέους• οἱ περικοπὲς τῶν 85 δις δολλαρίων ἐφαρμόζονται κανονικὰ καὶ οἱ ἐπιπτώσεις εἶναι ἄμεσες. Τὸ ὑπουργεῖο Ἀμύνης διαμαρτύρεται, ὄχι μόνο γιὰ τὶς περικοπὲς στὶς προμήθειες ὑλικῶν καὶ τὶς ἀπολύσεις πολιτικοῦ προσωπικοῦ, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀναβολὴ συγκεκριμένων ἐπιχειρησιακῶν δράσεων, ὅπως τὴν ἀνασύσταση τοῦ Ἕκτου Στόλου στὴ Μεσόγειο• τὸ Σταίητ Ντηπάρτμεντ ἀνησυχεῖ ἐπίσης, διότι διαπιστώνει χαλάρωση τῆς ἀμερικανικῆς ἐπιρροῆς στὴν εὐαίσθητη περιοχή, μὲ ἐκρηκτικὰ προβλήματα καὶ ἔντονη τὴν παρουσία τοῦ ρωσικοῦ καὶ κινεζικοῦ στόλου. Οἱ ἀντιδράσεις ἔρχονται πλέον κι ἀπ’ τὰ Πανεπιστήμια, διότι εἰδοποιήθηκαν γιὰ μείωση τῆς χρηματοδοτήσεως ἀπ’ τὴν ὁμοσπονδιακὴ κυβέρνηση. Ὁ μεγάλος χαμένος εἶναι ὁ πρόεδρος, στὴν ἀρχὴ τῆς νέας θητείας του.