Ἰσραὴλ, ρατσιστικὰ μέτρα

Ἡ δρομολόγηση λεωφορείων ἀπ’ τὴν ἰσραηλινὴ κυβέρνηση στὴ Δυτικὴ ὄχθη, μόνο γιὰ τοὺς ὅσους Παλαιστινίους ἐργάζονται στὸ Ἰσραήλ, ἔχει προκαλέσει ἔντονες ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό• στὰ λεωφορεῖα αὐτὰ ἀπαγορεύεται ἡ ἐπιβίβαση Ἰσραηλινῶν, ὅπως καὶ Παλαιστινίων στὰ κανονικὰ λεωφορεῖα. Πολλοὶ χαρακτήρισαν τὸ μέτρο ρατσιστικὸ ποὺ θυμίζει ἀμερικανικὸ Νότο ἢ ἀπαρτχάϊντ τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς. Ἡ κυβέρνηση ἀπάντησε μὲ μισόλογα, ὅτι πρόκειται γιὰ λεωφορεῖα γιὰ εἰδικοὺς σκοποὺς καὶ γιὰ συγκεκριμέμα δρομολόγια• τὸ μέτρο γίνεται ἡ σταγόνα ποὺ ξεχειλίζει τὸ ποτῆρι, διότι ἡ κυβέρνηση τοῦ Βενιαμὶν Νετανιάχου ἔχει λάβει καὶ ἄλλα μέτρα περιορισμοῦ μετακινήσεων τῶν Ἀράβων ὑπηκόων της. Μάλιστα γίνεται σὲ περίοδο ἀκυβερνησίας, διότι δὲν ἔχει σχηματισθεῖ ἀκόμη κυβέρνηση, ἐνῶ ὁ Νετανιάχου ἀντιμετωπίζει πολλὰ προβλήματα γιὰ τὴν ἐξασφάλιση πλειοψηφίας.