Καραμανλῆς, σύγκλιση πολιτικῶν δυνάμεων

Στὴ σύγκλιση τῶν πολιτικῶν δυνάμεων, ἔστω καὶ φραστικὰ μόνο, συμβάλλει ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς δεκαπέντε χρόνια μετὰ τὸν θάνατό του• στὸ πολιτικό του μνημόσυνο ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, Ἀλέξης Τσίπρας, Εὐάγγελος Βενιζέλος καὶ Φώτης Κουβέλης, ἔπλεξαν τὸ ἐγκώμιο τοῦ μεγάλου πολιτικοῦ καὶ ἀναγνώρισαν τὴν συμβολή του στὴν μεταπολεμικὴ ἀνάπτυξη τῆς χώρας, στὴν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας καὶ στὴν ἐθνικὴ συμφιλίωση, ἀλλὰ καὶ στὴν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ὁπωσδήποτε οἱ ὁμιλίες δεσμεύουν τοὺς ἡγέτες στὶς μετέπειται πράξεις τους, διαφορετικὰ ἀποδεικνύονται ἀσυνεπεῖς στὰ ἴδια τὰ λόγια τους• ὁ πρωθυπουργὸς ἦταν σαφέστερος στὴν σκιαγραφία τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, ὡς ἐκπροσώπου τοῦ οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς συνέχειάς του στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ ὡς βαθύτατα δημοκρατικοῦ, διότι σεβόταν τὶς ἀπόψεις τῶν ἀντιπάλων του.