Διαπραγματεύσεις τρόϊκας

Οἱ διαπραγματεύσεις τῶν ὑπουργῶν μὲ τὴν τρόϊκα κινήθηκαν στὰ ἀναμενόμενα πλαίσια, μὲ προβλήματα κυρίως στὴν μετακίνηση τῶν ἐπιόρκων ὑπαλλήλων, ἐνῶ διαφαίνεται πρόθεση ἱκανοποιήσεως τῶν αἰτημάτων μας γιὰ μείωση τοῦ ΦΠΑ• προβλήματα ὑπάρχουν καὶ θὰ ὑπάρχουν ὅσο γίνεται ἔλεγχος καὶ διεξάγονται διαπραγματεύσεις, διαφορετικὰ θὰ ἦταν ὅλα ρόδινα… Ἡ προσέγγιση ὅμως τῶν προβλημάτων μετράει καὶ ἡ στάση τῶν ἐλεγκτῶν, παλαιότερα καὶ σήμερα• ἡ ἐπιμονὴ σὲ κάποια προβλήματα εἶναι ἄλλο θέμα, ἀπ’ τὴν ἀπόρριψη ὅλων τῶν ἑλληνικῶν θέσεων, ἐπειδὴ δὲν ἐκπλήρωσει καμμία ὑποχρέωσή της ἡ κυβέρνησή μας, ὅπως συνέβαινε τὴν προηγούμενη τριετία. Ὁ βαθμὸς προόδου ἀξιολογεῖται καὶ αὐτὸς εἶναι λίαν ἱκανοποιητικός• στὰ πλαίσια αὐτὰ δὲν ἀποκλείεται ἀναβολὴ τῆς συναντήσεως τῆς τρόϊκας μὲ τὸν πρωθυπουργό. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ἔργο τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς• δείχνουν τὴν κακία τους καὶ τὸ μίσος τους, διότι ἀπέτυχαν παταγωδῶς στὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ στὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης.