Ἔλεγχος τῶν διασυνδέσεων

Ὁ ἔλεγχος τῶν διασυνδέσεων στὸ κράτος καὶ τοῦ παρανόμου πλουτισμοῦ ὁδηγεῖ στὴν πάταξη τῆς γραφειοκρατίας καὶ στὴν ἀποκάλυψη τῶν σκανδάλων στὴ χώρα• στὰ πλαίσια αὐτὰ τὸ ΣΔΟΕ ὁλοκληρώνει τὸν ἔλεγχο τῶν 240 ἀνωτέρων ὑπαλλήλων τῶν ὑπουργείων καὶ τῶν 49 ὀνομάτων μὲ τὰ μεγαλύτερα ποσὰ τῆς λίστας Λαγκὰρντ, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τῶν ἐξαδέλφων τοῦ πρώην τσάρου. Τὴν ἴδια μέρα οἱ βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ κατήγγειλαν μὲ δριμεῖα ἀνακοίνωσή τους προσπάθειες συγκαλύψεως τοῦ ἔργου της, χωρὶς ὅμως συγκεκριμένα στοιχεῖα, πλὴν ἐκείνου τῆς «παρεμποδίσεως» τῶν ἐρωτήσεων τῆς ὑστερικῆς• φαίνεται ὅτι ὁ ἔλεγχος πλησιάζει πολλὰ στελέχη τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ, κατικοεδρεύοντος στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὁπότε τρέμουν τὶς ἀποκαλύψεις γι’ αὐτά.