Σκουριές, ταυτοποίηση ἑπτὰ

Στὴ Χαλκιδικὴ ἔγινε ἡ ταυτοποίηση ἑπτὰ προσώπων, γιὰ τὴν ἐπίθεση στὶς Σκουριές, μὲ τὴν διασταύρωση τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ καὶ τὴν ἀπομαγνητοφώνηση τῶν τηλεφωνικῶν συνομιλιῶν• ἡ Ἀστυνομία ἀναμένει τὸν ἔλεγχο καὶ ἄλλων στοιχείων, ὥστε νὰ προβεῖ σὲ συνολικὴ σύλληψη τῶν κουκουλοφόρων, γιὰ τὶς καταστροφὲς στὰ μεταλλεῖα χρυσοῦ. Οἱ ἔνοχοι γνωρίζουν ὅτι ἀνακαλύπτονται τὰ στοιχεία τους καὶ προβαίνουν σὲ καταγγελίες γιὰ παραβίαση τῶν ἀτομικῶν τους δικαιωμάτων ἀπ’ τὶς ἔρευνες τῆς Ἀστυνομίας• ὁ ΣΥΡΙΖΑ τοὺς προσφέρει πολιτικὴ κάλυψη, διότι φαίνεται ὅτι ἐπιβεβαιώνονται οἱ πληροφορίες ὅτι τοπικά του στελέχη συμμετεῖχαν στὴν ἐπίθεση, ἂν ὄχι καὶ τὴν εἶχαν ὀργανώσει συστηματικά, μὲ τὴν σύμπραξη μᾶλλον καὶ ὁμάδων ἀριστεριστῶν καὶ ἄλλων γνωστῶν στὸ Πανελλήνιο.